Preus

Canal de Venta No soci Soci Mayores 65 Menores de 13 años Carnet Jóve Familia Numerosa
Web  7,50  7,00  7,50  7,50  7,50  7,50
Taquilla  8,00  7,00  7,50  7,50  7,50  7,50

Cap de setmana i festius

Canal de Venta No soci Soci Mayores 65 Menores de 13 años Carnet Jóve Familia Numerosa
Web  6,50  6,00  6,50  6,50  6,50  6,50
Taquilla  7,00  6,00  6,50  6,50  6,50  6,50

Laborable: Dilluns, dimarts i dijous

Canal de Venta No soci Soci Mayores 65 Menores de 13 años Carnet Jóve Familia Numerosa
Web  5,00  4,50  5,00  5,00  5,00  5,00
Taquilla  5,00  4,50  5,00  5,00  5,00  5,00

Dia de l'espectador (dimecres)

*Els preus estan expressats en euros.